Hvem er Jesus

Den kristne troen handler om og kretser rundt personen Jesus Kristus. Vi tror at Han er Guds Sønn og verdens frelser. Vi tror at Han ble sendt av Gud til vår verden, ble født inn i den og vandret som et menneske her for å vise oss hvordan Gud er. 

I Jesus ser vi et nøyaktig bilde av hvordan Gud er, og hvor høyt Gud elsker alle mennesker. I Jesus blir det åpenbart for oss at Gud er en god Far som strekker seg ut for å ha felleskap og en gjenopprettet relasjon med hvert menneskebarn Han har skapt.

Det største beviset og det klareste bilde av den kjærligheten ser vi når Jesus dør på et kors. Der ser vi det klarest, for Hans død er ikke for Hans egen skyld, men for vår. Han dør fordi Han tar på seg konsekvensen av menneskets synd og tilkortkommenhet. Han dør for å for vår skyld beseire døden, for å gjenåpne veien vår til felleskap med Gud selv. Veien vår til Gud går gjennom Jesus, og ved å si ja til Ham og ta imot Ham som vår frelser så får vi del av et helt nytt liv og felleskap med Gud. 

Det å ta imot Jesus, og invitere Ham inn i livet, kan gjøres ved helt enkelt fra hjerte be en bønn som denne: «Jesus, jeg kommer til deg og vil ta imot deg i livet mitt. Frels meg og gi meg et nytt liv. Jeg vil tilhøre deg, følge deg og lære kjenne deg. Fra nå av og resten av mitt liv. Amen!»

Det kristne livet handler om å mer og mer leve ut dette nye livet. Dette nye livet, som har som hensikt å lære å kjenne Gud mer og mer. Det har til hensikt at vi som tror på Jesus, skal bli mer og mer like Ham. Sånn at vi kan gjøre Ham kjent for stadig nye mennesker rundt oss, og flere og flere kan ta imot Ham og bli kjent med Ham. Det er den kristne menighets hensikt med å være til stede her i verden. 

Kontakt oss

Froland Misjonskirke 

Besøksadresse:
Rislandsveien 29
4820 Froland

Postadresse:
Postboks 86
4855 Froland

98 07 03 40

post@frolandmisjonskirke.noPowered by Cornerstone