Søndagsgudstjenester

Kl 17:00


Våre gudstjenester er kl 17:00 på søndager. Gudstjenesten vår er vår ukentlige hovedsamling, der vi kommer sammen alle generasjoner. Vi ønsker at menigheten skal være familie, og vi ønsker at dette skal uttrykke seg når vi kommer sammen på søndager. Sentralt i gudstjenesten vår er lovsang og tilbedelse, forkynnelse og betjening. Vi ønsker også at menigheten skal uttrykke seg som familie ved at flere er delaktige, ved bl.a. å dele vitnesbyrd og i forbønn for hverandre. 

Parallelt med gudstjenesten har barna sin søndagsskole, eller barnekirke. Her har de egen forkynnelse, sang og aktiviteter. 

Etter hver 17-gudstjenste har vi felleskap i kaféen. 

FOKUS 17

Den første søndagen hver måned har vi Fokus 17. Denne søndagen har gudstjenesten et ekstra stort fokus på lovsang og tilbedelse. Vi ønsker også at Fokus 17 skal være et sted hvor man får vokse og utvikle nådegaver. Fokus 17 regisseres av unge voksne, og den unge generasjonen er en særlig målgruppe for disse søndagene. Men her samles unge og gamle med et ønske om å tilbe og feire livet med Gud sammen, og med en lengsel etter mer av det Gud har for oss. .

Om du har vært i kirka før eller ikke, så er du varmt velkommen til å komme på våre gudstjenester!
 

Kontakt oss

Froland Misjonskirke 

Besøksadresse:
Mjølhusmoen
4820 Froland

Postadresse:
Postboks 86
4855 Froland

45 40 41 22 (Vidar Røed - pastor)

post@frolandmisjonskirke.noPowered by Cornerstone