Nyheter>Økonomisk støtte i en uvanlig tid
Økonomisk støtte i en uvanlig tid

«Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.» Ef 4:16

Dette er Paulus sine ord om hvordan menigheten bygges opp, holdes oppe og sammen ved at hver del (hvert medlem) bidrar med det den har fått. Menighetens styrke bestemmes av hvor mye den enkelte bringer inn av sin tid, sine evner og sine ressurser. Dette gjelder også økonomi. Vår menighet er en raus menighet, der veldig mange bidrar på en fantastisk måte. Både med sin tid og med sine penger.

Nå er vi i en spesiell tid, der vi ikke kan samles og ikke ta opp kollekter til menigheten som vi pleier. Men de økonomiske behovene er der fortsatt. Det jobbes med å få ut forkynnelse, og det jobbes med å følge opp mennesker. Dette er viktig for oss å holde i gang, og det er derfor fortsatt viktig at vi alle bidrar. Med den faste givertjenesten, og med fortsatte engangsgaver. Gaver kan fortsatt gis overv Vipps, og ved å gå inn på giversiden her på hjemnesiden vår.

Gud velsigne deg, og takk for at du bidrar til å holde menigheten vår fortsatt sterk i en uvanlig tid!

Kontakt oss

Froland Misjonskirke 

Besøksadresse:
Mjølhusmoen
4820 Froland

Postadresse:
Postboks 86
4855 Froland

45 40 41 22 (Vidar Røed - pastor)

post@frolandmisjonskirke.noPowered by Cornerstone