Aksjon Barnehjelp Kenya


Aksjon barnehjelp kenya er et fadderprosjekt som drives av fem personer fra Froland, og de har holdt på nå i ca. ti år. Arbeidet drives på dugnad i Norge men de har ansatte på et kontor i Meru, Kenya. Disse er Ann og Moses, som har et stort hjerte for å hjelpe de som er i stor nød. Med seg i arbeidet får de god hjelp av komiteer som bla består av høvdingen, lærere og foreldre i de sonene hvor ABK arbeider.

Hjelpen består i å gi mat, skoleuniform, senger, madrasser, myggnett og medisinsk hjelp. Behovene er mange og forskjellige. Når tørken kommer og avlingene uteblir er det tøft for mange familier uten inntekt, og ofte stiger prisene på mat til det tredobbelte. ABKs arbeid blir da å kjøre ut ekstra mat til fadderbarn deres, slik at søsken og resten av familien kan få litt ekstra hjelp.

Selv om ABK er et fadderprosjekt med hensyn til å hjelpe de aller fattigste barna, er misjon også noe de setter høyt. Det var nøden og fattigdommen som fikk dem til å starte fadderprosjektet, for da viser de Guds kjærlighet i praksis. Evangeliet handler mye om å være en tjener, om å rekke ut ei hand til de fattige, ikke bare med ord, men også i gode gjerninger. Bibelen sier vi skal være gjørere av gode gjerninger. Ikke for at gjerninger er frelsende, men frelsen bringer fram gode gjerninger.


 www.aksjonbarnehjelpkenya.com