Ordet til unådde

 


Ordet til Unådde
er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon som ledes av Jan Christensen og Inge Røysland. I Norge reiser de rundt i kirker, menigheter og bedehus og inspirerer til misjon blant unådde. De arrangerer også møter for å inspirere til misjon og for å nå kirkefremmede i Norge. Og de arbeider for enhet mellom gjenfødte troende.  


Visjonen arbeidet går ut fra, bygges på misjonsbefalingen, og er:

1.      -  å nå unådde med evangeliet og disippelgjøre

2.      -  inspirere troende til å nå unådde og disippelgjøre

   -  jobbe for enhet imellom alle gjenfødte troende


For å nå de unådde har vi følgende strategi:

Kampanjer: 

Sammen med nasjonale kirker holdes det kampanjer og vekkelsesmøter, der blir alle frelsesøkende registert for å kunne følge dem videre opp.

 Bilde: Matare, Vest-Etiopia

Predikantseminar
For å inspirere predikanter til å gå ut til unådde, holdes predikantseminarer.
 
 Bilde: Etiopia

Nasjonale evangelister:
Ved å støtte nasjonale evangelister i et land, kan de nå unådde, forkynne, dele ut bibler, plante kirker og disippelgjøre nye troende. Visjonen er at evangelistene skal bli støttet i en startfase, og etterhvert underholdes av egne, nyplantede menigheter og kirker. 

 Bilde: Gatluak Lual Chol og sin kone Rebeca Nyaboth Lul har
 sammen plantet menighet i Matare, vest-etiopia.

Bygging av kirker:
Ved å gi økonomisk støtte kan det bygges kirker i unådde områder, som også ofte blir brukt som skoler.

 Bilde: Itang, Vest-Etiopia

Bibler
En viktig del av å spre Guds Ord, er å spre bibler. At alle kan ha tilgang på en bibel på sitt språk, i tillegg til barnebibler, er helt nødvendig.
 
  Bilde: Fra barnemøte i Cairo, Egypt

Bibelskoler:
Disippelgjøring og ledertrening er en viktig del av misjonsbefalingen, derfor arrangeres det kvelds bibelskoler, for å utruste troende.
 
 Bildet: Kveldsbibelskole i Port Sudan
 
For mer informasjon: http://www.ordet.info/