Menighetens ansatte

Mer info kommer.Vidar Røed

Hovedpaster i 100% stilling
Mail: vidar@frolandmisjonskirke.no
Tlf: 454 04 122Kristine Lauvrak

Familiepastor i 80% stilling

Mail: kristine@frolandmisjonskirke.no
Tlf: 980 70 340


Ida Jacobsen Groth


Lovsangleder i 30% stilling
Administrativ i 20% stilling

Mail: ida@frolandmisjonskirke.no
Tlf: 911 69 032


Geir Vilhelmsen

Arbeid mot unge voksne i 20% stilling
Mail: geir.vilhelmsen@gmail.com
Tlf: 971 10 717