Mission Alliance
Mission Alliance er registrert som en forening og drives av Misjonskirkens pastor, Svein Egil Fikstvedt.

To til tre ganger i året reiser Svein Egil ut til land i den 3.verden og taler på møtekampanjer og underviser på pastorseminarer.
Dette er vanligvis i et samarbeid med andre evangelister.

Mission Alliance's formål er:
      - Å gi økonomisk støtte til organisasjoner og personer som bidrar til humanitært og kristent arbeid av forskjellig art i inn- og utland
      - Å gi undervisning som bidrar til menneskers personlige vekst og utvikling - basert på kristne verdier


Bilde: Denne guttens mor vitner om at hennes sønn er helbredet fra svulst i halsen.
Fra møtekampanje i Bamwa Chack i Pakistan