Hva kan du gjøre?


Jona har et driftsbudsjett på ca 200 000 kr per år. Dette innkluderer båtplass, medlemsavgift i redningsselskapet, forsikringer, vedlikehold, og drivstoff. Her trenger vi din hjelp. Alle gaver er verdifulle, og går uavkortet til prosjektet. Du kan gi et fast månedlig beløp eller et engangsbeløp om ønskelig. 

Kontonr: 30002378783 

Er du en som ønsker å involvere deg fysisk i prosjektet så er det stort behov for hjelpemannskap. Vi har behov for mennesker som vil være støtte og hjelp på våre utflukter. All opplæring blir gitt ombord.

Å bli en støttepartner til Jonaprosjektet er en velsignelse, og du er med og bidrar til en forandring og en spesiell opplevelse til mennesker som sliter og har det vanskelig.