Hvorfor Jona?

Froland Misjonskirke ønsker med Jona prosjektet å gi opplevelser/fisketurer til mennesker som er vanskeligstilt og har en rusavhengighet. Dette gjør i fordi de er verdifulle mennesker som trenger hjelp til å overleve verdifulle dager. 


Rusavhengighet er et stort problem på Sørlandet. Rusen ødelegger og fortærer mange mennesker. Deres drømmer og ønsker går som oftest i stykker, og relasjoner til familie og venner brytes ofte. Kriminaliteten og volden øker i rusmiljøer. Dette er ikke et samfunn vi kan snu oss bort i fra. Disse menneskene trenger oss, og vi kan være med på å gi de en bedre og mere meningsfylt hverdag. Mange rusavhengige er meget intelligente og ressurssterke, bare de for en hånd å holde i gjennom prøvelsene de møter i hverdagen. 

Froland Misjonskirke har tatt et løft ved å investere i dette arbeidet. Menigheten har gått til anskaffelse av et fiskefartøy med unike muligheter.