Logo - Gå til forsiden

Kalender

2018


mai

27. mai

Fokus19 - Kl 19:00

Gudstjeneste - Kl 11:00

28. mai

Celebrate Recovery - Kl 18:00

29. mai

Bønn og nattverd - Kl 10:00

30. mai

Bønn - Kl 19:00

Bønn for Froland - Kl 06:00 På EFA senteret på Blakstadheia


juni

1. juni

Power House - Kl 20:00

3. juni

Gudstjeneste - Kl 17:00

4. juni

Celebrate Recovery - Kl 18:00

5. juni

Bønn og nattverd - Kl 10:00

6. juni

Bønn - Kl 19:00

8. juni

Power House - Kl 20:00

10. juni

Gudstjeneste - Kl 17:00

11. juni

Celebrate Recovery - Kl 18:00

12. juni

Bønn og nattverd - Kl 10:00

13. juni

Bønn - Kl 19:00

15. juni

Power House - Kl 20:00

17. juni

Fokus19 - Kl 19:00

Gudstjeneste - Kl 11:00

18. juni

Celebrate Recovery - Kl 18:00

20. juni

Bønn - Kl 19:00

24. juni

Gudstjeneste - Kl 17:00

27. juni

Bønn - Kl 19:00

Froland Misjonsmenighet
Mjølhusmoen, 4820 Froland
www.frolandmisjonskirke.no
E-post: post@frolandmisjonskirke.no